W sprzedaży II pula biletów do 31 maja

 

Polityka prywatności w Serwisie festiwalszamana.pl

Polityka prywatności w Serwisie festiwalszamana.pl

 1. Informacje ogólne
 1. Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Polityka prywatności została przez nas przygotowana w celu poinformowania Was jako Użytkowników Serwisu o zasadach przetwarzania i bezpieczeństwa przekazanych przez Was danych osobowych oraz treści w związku z korzystaniem z naszego Serwisu.
 2. Działając jako JP JUSTYNA PELC z siedzibą w Rzeszowie, ul. Stanisława Gliwy 5c, NIP: 8172092920, REGON: 181043552, jesteśmy administratorem i operatorem Serwisu oraz administratorem Państwa danych osobowych. Kontakt z nami możliwy jest za pośrednictwem poczty mailowej: festiwalszamana@gmail.com.
 1. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi o ochronie danych osobowych. Stosujemy się również do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119 z 2016 r.; „RODO”).
  Dane osobowe zbieramy za pośrednictwem:
  a) Poczty e-mail, w celu umożliwienia nam kontaktu drogą elektroniczną. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obsługi użytkowników strony do czasu czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwem, nie dłużej jednak niż do czasu zrealizowania celu przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu.
  b) zapisu do subskrypcji Newslettera – w celu przesyłania Państwu Newslettera na podanych adres e-mail.
  c) Zamówienia produktów (usług) dostępnych na stronie festiwalszamana.pl – w celu realizacji i rozliczenia zamówionych produktów (usług), udostępnianych Państwu drogą elektroniczną, a także w celu realizacji obowiązków prawnych na nas nałożonych oraz dla zabezpieczenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.
  d. Innych form przekazania nam danych, na które Użytkownik wyraził zgodę, zgodnie z celem przekazania tych danych.
  d) Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik zdecyduje się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj/ dołączenie do Grupy lub w inny sposób zostawi swoje dane na platformie zarządzanej przez nas, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się z nami. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage/Grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage/Grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.
  e) Dane wrażliwe Dane wrażliwe są zbierane w celu realizacji umowy i jej prawidłowego wykonywania w oparciu o świadomą i dobrowolną zgodę Użytkownika (art. 9 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu ustania celu biznesowego lub cofnięcia zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy. Zbieramy od Państwa wyłącznie takie dane, dzięki którym możliwa będzie realizacja celu przetwarzania. Prosimy m.in. o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz innych danych niezbędnych do dostosowania oferowanych produktów (usług) do indywidualnych potrzeb. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Uprzedzamy jednak, że jest ono konieczne dla skorzystania z określonych, dostępnych dla Państwa opcji, złożenia zamówienia, a brak podania tych danych uniemożliwi skorzystanie z tej możliwości.
 2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, modyfikacji, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każde z wymienionych żądań mogą Państwo zgłosić w formie pisemnej na adres naszej siedziby oraz drogą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail.
 3. Informujemy, że Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom w drodze zawartej zgodnie z przepisami RODO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z zapewnieniem realizacji celów przetwarzania. Do podmiotów tych należą w szczególności: a. biuro rachunkowo-księgowe; b. biuro obsługujące korespondencję;  eksperci, doradcy i podwykonawcy i tym podobne osoby, z którymi współpracujemy w ramach świadczenia usług.
 4. Informujemy również o przysługującym Państwu prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych. Zachęcamy jednak do uprzedniego skontaktowania z nami w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i nieporozumień.
 5. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Linkedln. Zasady dot. przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.
 1. Bezpieczeństwo danych
 1. Przy przetwarzaniu przez Państwa danych osobowych oraz innych treści poprzez nasze doświadczenie, wiedzę fachową oraz infrastrukturę techniczną zapewniamy gwarancję bezpieczeństwa przetwarzanych danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym art. 32 RODO.
 2. Dostęp do Serwisu zabezpieczony jest poprzez połączenie szyfrowane przy użyciu protokołu SSL. Szyfrowanie zapewnia poufność Państwa danych osobowych w trakcie ich przesyłania za pośrednictwem łączy internetowych.
 3. Serwery zapewniające funkcjonowanie Serwisu chronione są systemami antywirusowymi, których prawidłowe funkcjonowanie zapewnia usługodawca mający siedzibę w Polsce i serwery zlokalizowane w Polsce.
 1. Pliki „cookies” – informacje ogólne
 1. Informujemy Was o wykorzystywaniu przez nas plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”), które mogą być przechowywane na Państwa komputerze, tablecie, smartfonie i innym urządzeniu końcowym oraz odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 2. Wykorzystywanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowego wyświetlania Wam treści Serwisu, optymalizację korzystania z Serwisu, utrzymanie sesji po zalogowaniu do Platformy, jak również jest niezbędne dla celów statystycznych i prowadzenia działań remarketingowych. Przy stosowaniu plików „cookies” będziemy korzystać z profesjonalnego podmiotu umożliwiającego nam takie działanie.
 3. Pliki „cookies” mogą być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z nami w zakresie reklamy i marketingu.
 4. Pliki „cookies” nie są połączone z Państwa danymi osobowymi, dzięki którym możliwa by była Państwa identyfikacja.
 5. Pliki „cookies” mogą być przez Was usunięte z waszego urządzenia w każdym czasie przy zastosowaniu odpowiednich opcji przeglądarki lub narzędzi programowych.
 1. Pliki cookies
 1. Pliki cookies używane na naszej stronie: festiwalszamana.pl nie zawierają danych mogących jednoznacznie ustalić tożsamość użytkownika. Wszystkie pliki cookies służą do przechowywania identyfikatora sesji, niezbędnego do prawidłowego działania sklepu. Dane te nie są udostępniane osobom trzecim.
 2. Informujemy o możliwości skonfigurowania przeglądarki internetowej w taki sposób, aby niemożliwe było przechowywanie plików „cookies” na waszym urządzeniu. Informujemy przy tym, że decydując się na taki krok dopuszczacie możliwość wyświetlania się Serwisu w sposób nieprawidłowy, za co nie ponosimy odpowiedzialności.
 3. Inne stosowane technologie
 1. Strona: festiwalszamana.pl korzysta w celach analitycznych z usług serwisu Google Analytics. Usługa może przechowywać na komputerze użytkownika pliki cookie. Pliki te służą do przechowywania informacji potrzebnych do przeanalizowania ruchu na stronie www.festiwalszamana.pl, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową.
 2. Korzystanie z opisanych technologii nie jest związane z Państwa danymi osobowymi, które są lub mogą być przez nas przetwarzane. Wszelkie dane zebrane w ramach wykorzystania tych technologii są anonimowe, a korzystając z Serwisu mają Państwo świadomość ich przekazywania.
0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do e-sklepu